home

Intro Welkom op onze familie-website.
Als liefhebbers van de natuur bevat dese site overwegend natuurfotos. Verder vindt ge ook de klassieke verlof-fotos, fotos van evenementen en uitstappen, en info over onze stamboom.

Gebruik en reproductie van de fotos voor niet commerciele doeleinden is toegestaan mits vermelding van de maker, 'Marcel Quintelier'. Zoniet moet eerst toelating gevraagd. De foto's op originele resolutie kunnen eventueel gevraagd worden via email.

Visitor # 028431
Site last modified on 2022/01/05
© Marcel Quintelier.